INFORMÁCIE - Gewo concept s.r.o.

PHONE: +42 1 944 482 067
        office@gewo-concept.eu
Gewo concept s.r.o.
Prejsť na obsah

INFORMÁCIE

Firma sa špecializuje

na odborné poradenstvo pre malé a stredné podniky vo všetkých sektoroch pohostinstva. Ťažíme z našich rozsiahlych znalostí a dlhoročných skúseností. Chcete, si otvoriť svoje vlastné podnikanie - využite naše start-up služby, my vás podporíme na ceste k nezávislosti! Objasníme vám osobné, ekonomické a právne základy,  podporíme vás pri rozvoji a zavádzaní svojho vlastného konceptu:

- Plánovanie, dizajn a vybavenie priestoru
- Zostavenie ponuky jedál a nápojov.
- Komunikačný most k dodávateľom, najlepšie ponuky, vypracovanie  rozpočtu nákladov. Podpora pri výbere a školení zamestnancov.  
- Podpora pri veľkom otvorení a v prvých dňoch.
- Vypracovanie marketingového plánu, od návrhu vášho osobného loga a vytvorenia vašej webovej stránky (vrátane registrácie domény), cez návrhy rôznych tlačovín (vizitky, menu, obrusov, obrúskov, pivných tácok, ...), ako aj vytvorenie jednotlivých pohárov, reklamných tabúľ a ešte oveľa viac - použite našu osvedčenú sieť dodávateľov!
- Zriaďovanie a udržiavanie vašich špecifických firemných intranetov.

Samozrejme, že tieto ponuky platia aj pre váš marketingový plán, pre existujúce zariadenia!


PHONE: +42 1 944 482 067

KOPČIANSKA 14, 85101 BRATISLAVA, Slovakia

designed by Gewo concept s.r.o. 2022 all rights reserved
Návrat na obsah